|  Life Coaching | Onderwijs | Mindfulness | Kids en Jongeren| Organisaties | wie zijn wij | Contact | Home |
 

Omgaan met stress in het Onderwijs

 

We bieden Stressreductietrainingen aan in het onderwijs aan 2 doelgroepen:

  - Personeel
  - Leerlingen / Studenten

 

    In een onderwijsinstelling bevinden zich over het algemeen de docenten/ leerkrachten en
    ook studenten/leerlingen alsook het onderwijs ondersteunend personeel.
    Samen vormen zij de kern van de onderwijsinstelling ter plekke.       

 

  Personeel
  De werkdruk in het onderwijs is heel hoog, Dit geldt voor zowel het primair onderwijs als het
  voortgezet onderwijs
. Dit geldt voor iedereen: leraren, ondersteunend personeel en
  leidinggevenden.
  Ook in het voortgezet onderwijs is er sprake van hoge werkdruk door extra taken,
  zegt CNV Onderwijs. Ruim de helft van de docenten aan middelbare scholen vindt dat de
  school te veel activiteiten op zich neemt naast het lesgeven.

  Zo'n 80 procent zegt te weinig tijd te krijgen voor de niet-lesgevende taken en 77 procent
  vind de hoeveelheid administratie en papierwerk te veel.
  Te hoge werkdruk is een veelgehoorde klacht van veel leraren, erkent een woordvoerder
  van het ministerie.

  Enkele recente wetenschappelijke publicaties vindt u hier

  -Onderzoek van CNV Onderwijs naar werkdruk en taken ( juni 2013)
  -Burnout bij seniorleerkrachten                                                                                       bron: vub.ac.be   
  -Welke rol spelen talenten in de relatie tussen werkdruk en ziekteverzuim bij leerkrachten
bron: UT Twente
 
-Werkdruk in het VO, hoe erg is het?

  Er is heel veel documentatie beschikbaar over wetenschappelijke studies die aantonen dat 
  Mindfulness een positief effect heeft op leerkrachten en docenten.

 

 

 

 

 

 

StressreductieTraining voor onderwijspersoneel

   
                                                             
    Voor wie
   
Deze training is bedoeld voor al het onderwijzend personeel in het onderwijs.
   Het gaat om alle vormen van onderwijs: primair onderwijs,voortgezet onderwijs,
   wetenschappelijk onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, speciaal onderwij
s


   
De training
    
De training kan aangepast worden aan de specifieke situatie op de werkvloer.
 

    De kernvaardigheden die getraind zullen worden zijn:


  
- Bewuster worden van de eigen reactiepatronen op stressvolle situaties
     en inzicht hierin krijgen
   - Anders en beter omgaan met stress- en burnoutklachten
   - Tijdig signalen leren herkennen en een bewuste interventie toepassen
   - Bewuster worden van de eigen keuzemogelijkheden
   - Hoe gang ik om met de werkdruk
   - Hoe om te gaan met moeilijke leerlingen
   - De regie in eigen hand houden
   - Prioriteiten stellen
   - ruimer perspectief creŽren

    De training is een ervaringsgerichte training en we zullen veel situaties uit de praktijk 
    als voorbeeld nemen.                                   

    Waarom deze training
    Resultaten van deze training zijn o.a. dat docenten en leerkrachten beter omgaan met de
    hoge werkdruk, prioriteiten kunnen stellen, op tijd actie ondernemen bij opkomende
    stressklachten.
    Het gevolg is dat de docent veel minder vaak ziek is, dus minder vaak verzuimt, meer
    werkplezier heeft en meer opgeladen en prettiger voor de klas staat.
 
    Bovenstaande resultaten zijn goede redenen voor onderwijsorganisaties, afdelingsleiders,
    schoolleiders, locatiedirecteuren, schoolbesturen, schoolraden om deze training als een
    goede investering in hun personeel te zien.
 
  
Subsidie
   
Er is een mogelijkheid tot subsidie in het Primair Onderwijs. De subsidieaanvraag bedraagt
   minstens Ä 4.000,- en hoogstens Ä 30.000,- per projectvoorstel.
   De eigen bijdrage van een bestuur is minstens 25 % van de totale projectkosten.
   Ook om langdurig verzuim tegen te gaan is er een mogelijkheid tot subsidie op individuele
   basis. De subsidieaanvraag verloopt in tranches. Kijk hier voor meer info.

    Wanneer, Waar, Kosten?
   De training bestaat uit 4 dagdelen.
   De prijs varieert afhankelijk van wensen, situatie etc.
   Voor nadere details, neem contact met mij op

T: 0610690019       
E: info@alephinfinity.com                                               
 
   

StressreductieTraining voor leerlingen en studenten


    Als je als kind moeite hebt om je draai te vinden in de klas,om je te concentreren of met je
   gedrag  kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Er zijn diverse studies
   gedaan naar de invloed van mindfulness op middelbare scholieren en ook op 
   basisschoolleerlingen.
   In Nederland heeft hoogleraar Anne-Speckens aan de Radboud Universiteit zich verdiept in
   de betekenis van mindfulness voor het lager - en middelbaar onderwijs, zie
hier

In BelgiŽ is een studie gedaan bij middelbare scholieren waaruit bleek dat mindfulness depressieve en angstklachten bij deze groep verminderde ( Filip Raes et al., 2013). :

"Het ligt voor de hand te veronderstellen dat mindfulness kan bijdragen aan het concentratievermogen, de emotieregulatie en het zelfvertrouwen van leerlingen. Bovendien zou het hun empathie voor anderen kunnen vergroten.
 Uit wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven blijkt dat
 mindfulness op scholen effectvol is, zie
hier   

Le      Doelgroep
   Deze training is uitermate geschikt voor leerlingen met diverse school- en/of
   studiegerelateerde problemen. De training is in het bijzonder geschikt voor
   examenkandidaten die slecht presteren door spanning en stress.
   Hieronder staan enkele veelvoorkomende klachten:

          Slecht studeren, concentratieproblemen, niet of slecht kunnen plannen,
     snel afgeleid zijn, examen -of tentamenstress, studiestress,
     druk zijn, onrustig, niet met regels kunnen omgaan, altijd in conflict met docenten,
     het gevoel er niet bij te horen.


∑    Wat leer je zoal in de  training

  
- je aandacht bewuster richten, beter concentreren

   - kalmte vinden bij stress en onrust

   - niet zo overweldigd worden door emoties

   - omgaan met piekergedachten en onprettige gevoelens

   - meer ontspannen en genieten van het moment!

   - Rust nemen in een wereld waarin alle aandacht opgeŽist 
     wordt door moderne communicatie zoals social media etc.

     Details:  
    Voor leerlingen van basisschool en voortgezet onderwijs bestaat de training uit
    6 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst varieert van 1 uur tot 1,5 uur per keer.
    Deze bijeenkomsten kunnen op school in een daartoe toegewezen ruimte plaatsvinden.
    De kosten zijn vanaf Ä 132,-
   

T: 0610690019       
E: info@alephinfinity.com